I HAVEN VED HEGNET.

Rundt i havens bede har vi anbragt en del fuglebade. Dels naturligvis af hensyn til fuglene, men også fordi det giver en spændende effekt, når lyst brydes i vandfladen og på den måde giver liv og variation. Og er der noget, der er vigtig i en have er det netop variationen. Oplevelserne i haven er det der giver haveglæde. Faren ved at skabe for meget variation er, at det hurtig kan blive 
noget rod. Man kommer ikke uden om det man kan kalde ‘æstetiske overvejelser’.En blandet, tæt beplantning af bunddækkende planter er noget af det vi tilstræber. I flæng kan nævnes Hasselurt, Biskophat, Bispehue, Bregnen Strudsvinge, og en klippet Buksbom som kontrast til alt det fritvoksende. Vi kan godt lide at få lukket af med planter, så der ikke er bart jord at se på. Vi synes, at det ser mere naturligt ud samtidig med, at der ikke kommer ret meget ukrudt op.Her en del blandede materialer, hvor vi alligevel forsøger at opnå en hvis harmoni.En formklippet buksbom er her anvendt som ‘fokuspunkt’ op mod staudebedets ‘poetiske rod’.Vi har valgt at dele terrassen op i flere mindre rum, hvorved der opstår mere intimitet.Rundt i haven står små formklippede buske – her en Cryptomeria japonica og i bunden en tæppedannende smalbladet Timian.Her er en Sydbøg klippet i kugler.Vi har slæbt utrolig mange sten hjem i haven. Sten og planter klæ’r hinanden, og det er spændende at opbygge bede, så man sine steder kommer lidt i højden.Her har vi valgt at opstamme en lille dværgfyr og en dværggran.Trods deres lidenhed var de alligevel blevet for store i stenbedet. Alternativet var at de skulle fjernes, men ved den lille ‘operation’ blev der skabt lys og luft under dem og plads til lidt stenbedsplanter.Men egentlig må haven vel kunne tale for sig selv. Vi tilstræber ro, harmoni, men som tidligere nævnt også variation, så vi undgår det monotome, ligesom vi har opbygget haven asymmetrisk for at opnå en levende rytme.Stierne er et kapitel for sig, der ud over at vi altid kan komme tørskoet rundt, også har den funktion, at de adskiller bedene, og dermed giver haven en mere fast struktur.Derudover  er der det mere flygtige som lys, luft, atmosfære og stemning, der bevirker at haven altid er foranderlig, og kan vise nye sider af sit væsen.Noget andet er, at haven sommeren i gennem er en natulig forlængelse af huset.


Det er da vigtigt at en have har en stil, men endnu vigtigere synes jeg det er, at den har frodighed.Græsserne giver en hvis lethed i bedene samtidig med, som her, at haven ikke kan overskues på én gang.Undertiden finder vi småting som denne vandsten, der kan indfælles i havens mikrokosmos og indgår i forskellige stilleben.Siddepladserne er vigtige. Man bør ind imellem sætte sig midt blandt alle havens sanseoplevelser.


En gruppe af små trug, der er som små haver i haven


Grøn beplantning på huset skaber sammenhæng mellem hus og have.Et kig ind i havens ‘vildskab’.


HAVEN VED HEGNET
ER ÅBEN I MORGEN
SØNDAG DEN 9. JULI 2017.
KL 10-17

HOS INGER OG JØRN
VED HEGNET 7
8600 SILKEBORG

ENTRÉ KR.10 INCL. KAFFE/THE
BØRN GRATIS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *